Trang chủ » Posts tagged with "công nghệ xanh"

Xử lý nước thải bằng công nghệ xanh TFR
 Theo thống kê trên cả nước hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp, nhà máy đều có hệ thống XLNT. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt ở đây là đa số các hệ thống XLNT của các nhà máy đều không xử lý đạt....

Xem chi tiết ... »